Du som privatperson kan vara berättigad till ROT-avdrag på de arbeten vi utför.

ROT-avdraget är en skattesubvention som utgår vid vissa arbeten i hemmet, däribland reparation av din värmepump. ROT-avdraget i sin nuvarande form ger ett avdrag på 30% av arbetskostnaden. Försäkringsersättning, genom exempelvis Arctic värmepumpförsäkring, kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Om du önskar nyttja ROT-avdrag måste du skicka in ditt godkännande med personnummer samt fastighetsbeteckning till oss enligt de instruktioner som ges av teknikern vid vårt besök.